PEOPLE (Introduction of our lawyers)

Akira Hasegawa
Hiroshi Nonoyama
Hitoshi Sakata
Kouji Nagai
Kouzou Nagano
Kuniharu Kusachi
Michie Kohara
Mariko Chaki
Midori Uesato
Hiroshi Sumida
Tomomitsu Taniyama
Yukihiro Kitamura
Hirotsugu Wakatake
Tomoki Masuda
Ryosuke Morisada
Toshitada Nihommatsu
Takashi Oseto
Page Top