PEOPLE (Introduction of our lawyers)

Akira Hasegawa
Hiroshi Nonoyama
Hitoshi Sakata
Kouji Nagai
Kouzou Nagano
Kuniharu Kusachi
Michie Kohara
Mariko Chaki
Midori Uesato
Hiroshi Sumida
Tomomitsu Taniyama
Yukihiro Kitamura
Tomoki Masuda
Junnosuke Shibu
Hirotsugu Wakatake
Mariko Misumi
Toshitada Nihommatsu
Page Top